Sluit

Disclaimer

IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

 

De website beschikbaar op het adres www.anothervision.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van:

Another Vision BV
Roterijstraat 38
8560 Wevelgem
BTW BE 0680.718.086
Tel. 0479 / 43.56.06
info@anothervision.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 

 

Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Another Vision of rechthoudende derden.

 


Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Another Vision levert grootse inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen zich fouten voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie fouten zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Another Vision de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

Another Vision kan venwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u fouten zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Another Vision geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Another Vision kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Another Vision verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval hiertoe aansprakelijk gesteld worden.
 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.