Sluit

Register werkende vennoten

Terug naar overzicht

NIEUW - Register van werkende vennoten en hun helpers

In de loop van 2024 wordt een nieuwe verplichting ingevoerd voor vennootschappen. Ze zullen namelijk een elektronisch register moeten bijhouden over hun werkende vennoten en helpers en ze zullen dit moeten delen met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Bij overtreding van deze regelgeving loopt men het risico op een administratieve geldboete van 500,00 tot 4.000,00 euro per vastgestelde inbreuk. Elke bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap zal hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de betaling van deze administratieve geldboete.

Waarom wordt deze verplichting ingevoerd?

De wetgever wil met deze verplichting frauduleuze vennootschapsstructuren bestrijden en dan specifiek schijnzelfstandigheid.

Voor wie is dit van belang?

Voorlopig zouden enkel vennootschappen in de bouw-en schoonmaaksector geviseerd worden door deze maatregel maar dit kan later worden uitgebreid. Een werkend vennoot in de zin van deze registratieplicht is een persoon die:

  • Minstens één aandeel bezit in een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners;
  • Persoonlijk een werkelijke activiteit uitoefent binnen die vennootschap;
  • Voor deze activiteit niet aangegeven wordt in het stelstel van de loontrekkenden op het moment van de uitoefening ervan.

Wat moet er in het register staan?

Men moet de volgende informatie meedelen:

  • De identificatiegegevens van de werkend vennoot en zijn helper (de naam, de voornaam, het rijksregisternummer of bis-nummer van de werkend vennoot);
  • De begin- en einddatum van zijn activiteit als werkend vennoot in de vennootschap of als helper in de geregistreerde entiteit natuurlijke persoon.
  • Bij aanvang van de activiteit: vóór het ogenblik waarop de werkend vennoot zijn activiteiten in de vennootschap begint als werkend vennoot;
  • Bij einde van de activiteit: ten laatste binnen de 15 dagen volgend op de datum van het einde.

 

Bron: nieuwsflash HDI / Wij Helpen

Overtuigd?

Contacteer me voor een geheel vrijblijvend gesprek.

500+

Linkedin connecties

102

Instagram volgers

23

Nieuwsberichten