Sluit

Huur belast als loon?

Terug naar overzicht

Algemeen

Verhuur je een gebouwd onroerend goed aan een vennootschap waarin je bedrijfsleider bent dan moet je in bepaalde gevallen een gedeelte van de huur als een bezoldiging aangeven. Het gaat hier enkel om bestuurders, zaakvoerders, vereffenaars of personen in een gelijksoortige functie (bedrijfsleiders van 1ste categorie).

Bedoelde onroerende goederen

Het gaat om alle in België gelegen gebouwde onroerende goederen waarvan je eigenaar, bezitter, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder bent en die je verhuurt aan de vennootschap waarin je bedrijfsleider bent. Het gedeelte van het onroerend goed die toebehoort aan een andere mede-eigenaar, bijv. je partner, blijft buiten beschouwing wanneer deze geen mede-bedrijfsleider is.

Als bezoldiging aan te geven bedrag

Het gedeelte van de huur en huurvoordelen die hoger is dan 5/3 van het geherwaardeerd kadastraal inkomen wordt als bezoldiging beschouwd. Concreet betekent dit dat de huur opgesplitst wordt in 2 categorieën van inkomsten:

  • huurinkomsten: het gedeelte van de huur die maximaal 5/3 van het geherwaardeerd KI bedraagt;
  • beroepsinkomsten: het gedeelte van de huur die hoger is dan 5/3 van het geherwaardeerd KI.

Het geherwaardeerd kadadstraal inkomsten is gelijk aan het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt. Voor het jaar 2023 (aanslagjaar 2024) is deze coëfficiënt gelijk aan 5,37.

Concreet voorbeeld

Het echtpaar G & S is 50/50 eigenaar van een gebouwd onroerend goed met een KI van 800,00 EUR. De vennootschap, waarvan G bestuurder is, van huurt 30% van het gebouw voor maandelijks 350,00 euro.

Belastbaarheid huur voor G:
  • 350,00 EUR x 12 maanden x 50% eigenaar = 2.100,00 EUR
  • 800,00 KI x 50% eigendom x 30% verhuurd x 5,37 herwaarderingscoëfficiënt (ink. 2023) x 5/3 = 1.074,00 EUR -> belast als huurinkomsten
  • 2.100,00 EUR - 1.074,00 EUR = 1.026,00 EUR -> belast als loon
Belastbaarheid huur voor S:
  • 350,00 x 12 maanden x 50% eigenaar = 2.100,00 euro -> belast als huurinkomsten

Overtuigd?

Contacteer me voor een geheel vrijblijvend gesprek.

500+

Linkedin connecties

102

Instagram volgers

23

Nieuwsberichten